PERKÜTAN veya PERCUTAN TEKNİK NEDİR?

Son zamanlarda yine internette sıkça karşılaştığımız ve maddi kaygılar ile pazarlama taktiklerinin birleştirilmesi sonucu yanlış bilgilendirmelerin yapıldığı ve bir teknik gibi gösterilen Perkütan -Percutan Teknik nedir- ne değildir sizler için ele aldık.

Perkütan ya da Percutan Teknik nedir? Böyle bir teknik gerçekte var mıdır? Perkütan saç ekimi doğru mu? Perkütan teknik aldatmacası...

PERCUTAN (PERCUTANEOUS) NEDİR?

Latince ve İngilizce anlamları benzer olan bu sözcük; deriden, deri yoluyla, deriyi geçerek gibi anlamlara gelir.

Daha iyi anlaşılması için örneklem yapacağım.

Mesela siz hastasınız ve doktora gittiniz. Doktor sizi muayene etti ve bel ağrınız için ilaçlar yazdı. Ağızdan alınacak ilacın önüne PERORAL veya kısaltma P.O. yazdı . Bunun anlamı şudur; Bu ilaç ağızdan alınacak demektir. Bir de pomad yazmış olsun. Bunun önüne de PERCUTAN yazar. Bu da deri yoluyla, deriye sürülmek suretiyle demektir. Doktorun eczacıya Latince bu mesajını eczacınız sizin anlayacağınız dille kutu üzerine yazar.

Kısacası PERKÜTAN veya PERCUTAN denen ve insanlara bir teknikmiş gibi anlatılan şey bir teknik ya da yöntem değil. Latince ve İngilizce deri yoluyla anlamına gelen bir sözcüktür.

Ne yazık ki ticari kaygılarla insanların kafası karıştırılmakta ve neredeyse ekmeğin suyun başka dillerde ki karşılığı bile bir teknik, bir tedavi yöntemi olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır.

"Perkütan Saç Ekimi diye bir teknik yoktur! Perkütan Slit, Safir Parkütan bir aldatmacadır. "

PERCUTAN TEKNİK olarak anlatılmaya çalışılan, bildiğimiz şırınga uçlarıyla kanal açma yönteminin ta kendisidir.

Dönem dönem sosyal medyada yaşanan ve yaşatılan, topluma pompalanmaya çalışılan tüketim dürtüsünün bir elemanı olmaktan kurtulamayan bu sözcüklerin anlamlarını korumak ve yozlaştırmamak ise biz hekimlere düşmektedir.

Saç nakli sırasında kökleri yerleştirmek için deride yapılan kanal açma işleminin kendisi de percutan bir olaydır. Yani hangi yöntemle açılırsa açılsın bütün kanal açma işlemleri percutandır.. Hatta saç ekiminin bizzat kendisi de percutan bir işlemdir. . Percutan slit, Safir Percutan ve benzeri saçmalıkların tamamı aldatmacadır.


SON SÖZ:

Percutan teknik diye bir şey yoktur. Doktor olan hiç kimsenin böylesi bir söylem içerisinde olması mümkün değildir. Bu tür reklam ve duyuru yapanların doktor olup olmadıklarının daha dikkatle araştırılması gerekir. Yöntemin adı ne olursa olsun, saç ekimi doktorlar tarafından yapılması gereken tıbbi ve cerrahi bir işlemdir.


"Bizden söylemesi …"

Dr. Harun Şamiloğlu

Saç Cerrahisi ve Medikal Estetik Uzmanı